Doğuş Vana

Makine otomasyonu:

2016 yılında Hidrant Darbe Test Düzeneği Otomasyon revizyonu yapılmıştır. 

Scada Projesi:

2016 yılında Hidrant Darbe Test Duzenegi Otomasyon projesi kapsamında, Scada projesi yapılmıştır.

Özel Veri Toplama yazılımı:
 
2016 yılında Hidrant Darbe Test Duzenegi Otomasyon projesi kapsamında, Özel veri toplama yazılımı yapılmıştır.

Otomasyon Panoları imalatı:

2016 projesine ait Otomasyon Panoları imalatı tarafımızca yapılmıştır.