Meshweld dünyanın en büyük tel fuarı Wire Düsseldorf'ta!

Meshweld dünyanın en büyük tel fuarı Wire Düsseldorf'ta!

Çelik hasır kaynak makineleri ile dünyanın birçok ülkesinde makinesi olan Meshweld, dünyanın en büyük ve en prestijli tel fuarı Wire Düsseldorf'ta yerini alıyor. 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek fuarda görüşmek üzere.

*Lokasyon: Hall 15

Meshweld olarak Uzbuild Özbekistan fuarındayız!

Meshweld olarak Uzbuild Özbekistan fuarındayız!

27 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek olan 20.Uzbuild fuarında yerimizi aldık. 
 
*Lokasyon: Pavillion 4 Stand No. G80.
Meshweld olarak Big 5 Saudi fuarındayız!

Meshweld olarak Big 5 Saudi fuarındayız!

10-13 Mart 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek olan Big 5 fuarında yerimizi aldık. 

*Lokasyon: Hall 1 Stand No. 1B21.

SPD 10 Yaşında!

SPD 10 Yaşında!

Siz değerli müşterilerimiz ile kurduğumuz bağlarımız ve iş ahlakımız ile SPD Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Ltd. Şti. olarak 2019 yılı itibariyle 10.Yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize olan güveninize teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı yıllara imza atmak ümidiyle saygılarımızı sunuyoruz. 

Batimatec Cezayir Fuarındayız!

Batimatec Cezayir Fuarındayız!

23-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Cezayir'de düzenlenen Batimatec Uluslararası Genel Ticaret Fuarı'nda yerimizi aldık.

Endüstri 4-0!

Endüstri 4-0!

Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır.

Endüstri 4.0’ın Yapısı

 

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

► Nesnelerin İnterneti

► Hizmetlerin İnterneti

► Siber-Fiziksel Sistemler

 

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

Endüstri 4.0’ın Prensipleri

 

Endüstri 4.0, 6 prensibe dayanmaktadır.

1) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.

2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.

3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.

5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.

6) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar.

 

Endüstri 4.0 Sistemin Uygulanabilirliği

 

Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan Almanya, Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada bu gibi bir sistemin uygulamada nasıl çalışacağını sergilemektedir. Ürünler ile imalat makinelerinin birbirleriyle nasıl haberleşebileceklerini göstermek için sabun şişelerinden faydalanmaktadır. Boş sabun şişelerinin üzerinde radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri vardır ve bu etiketler aracılığı ile makinelerin şişelerin rengini tanıması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda saklanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Endüstri 4.0'ın Avantajları

 

► Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması

► Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması

► Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması

► Daha yüksek verimliliğin sağlanması

► Üretimde esnekliğin arttırılması

► Maliyetin azaltılması

► Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

 

Endüstri 4.0 Sürecinde Neredeyiz?

Sektörel gereksinimleri hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri sektörü, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde yeni bir sanayi reformu olan Endüstri 4.0 dönemine giriyor. Türkiye’de, hızlı bir sektör olmasından dolayı şu an otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan Endüstri 4.0 konsepti, ürünlerin pazara çıkış sürelerini kayda değer oranlarda düşürüyor. Türkiye Endüstrisi de 4.Sanayi devrimine geçişini büyük bir hızla tamamlayacak gibi gözüküyor.

 

 

Kaynak: www.endustri40.com

Wire Russia 2017 Fuarındayız!

Wire Russia 2017 Fuarındayız!

5-8 Haziran 2017 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan Wire Russia Kablo ve Tel Fuarı'nda yerimizi aldık.