İş Güvenliği Otomasyonu

Uygulama örneklerini incelemek için tıklayın.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri düzenler.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, herhangi bir alanda, herhangi bir ünvan ve şekil ile çalışan herkes için geçerlidir. Kamu ve özel sektör ayrımı gibi bir durum 6331 Sayılı Kanun için geçerli değildir.

İşyerlerindeki tüm işçi ve işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri bu kanunda belirtilmiştir.

Bu kanun maddeleri çerçevesinde iş verenlerin makine ve ekipmanlarının, TSE’nin TS EN-ISO 13849-1 standardına bağlı kalarak güvenli hale getirme yükümlülükleri vardır.

TS EN-ISO 13849-1 standardındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öncelikle sistemde ne tarz açıkların ve eksikliklerin bulunduğunu tespit etmek gerekir, bu da risk analizi anlamına gelmektedir.

Risk analizinin ardından değerlendirmelerde bulunarak standartlara ve yasalara uygun sertifikalandırılmış ekipmanlar kullanarak güvenli hale getirilmelidir.

Bu noktada SPD Endüstriyel Otomasyon ve Kont. Sis. Olarak misyonumuz minimum risk maksimum güvenlikli üretim sahaları oluşturmaktır.