Özel Veri Toplama Yazılımları

Uygulama örneklerini incelemek için tıklayın.

Veri bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve bilgi olarak tanımlanır.

Endüstriyel ortamlarda verinin ciddi önemi bulunmaktadır. Sahadan toplanan verilerle üretim planlaması, verimliliği, maliyet analizi, stabilizasyon ve bakım çalışmalarının planlanması sağlanmaktadır.

Her işletmenin kendine öz verileri bulunmaktadır. Şirketimizin uzman personelleri tarafından işletmede takip edilmesi istenen bölgelerde yapılan analizin ardından hangi verilere ihtiyaç duyulduğuyla başlayıp bu verilerin ofis ortamlarına en hızlı ve en doğru şekilde yönlendirmenin çözümlerini bulmak için en yeni teknolojilerle projelendirme sürecini yürütmektedir.

Veri toplama projelerimizin süreci 4 aşamadan oluşmaktadır.

1-Makine ve Ekipmanlardan alınacak verilerin toplanması.

2-Personelin manuel yada RF-ID Taglardan gireceği veriler.

3-Toplanmış olan verilerin işletmenin kullanmakta olduğu veri tabanına entegrasyonu.

4-Veri tabanında toplanan verilerin ofis ortamında analiz edilmesi için kullanılan özel tasarlamış arayüzler.

1- Makine ve Ekipmanlardan alınacak verilerin toplanması.

İşletmenin sahada kullanmakta olduğu makine ve ekipmanlara özel imalatımız olan yada hazır çözümler kullanarak sisteme entegre edilen cihazlarla sistemin arıza durumu, arızaya geçtiği zaman, çevrim süreleri, üretilen ürün adedi gibi verileri operatörlerin insiyatifine bırakmadan otomatize şekilde verilerin alınması.

2- Personelin manuel yada RF-ID Taglardan gireceği veriler.

 

Bu aşamada ise makinalardan alınan verilerin ilgili operatörlerle eşleşmesinin sağlanması amacı ile operatörlere verilen ID kodları ile çalışma sürelerinin kontrolünü ve verimliliğini ölçmek amaçlıdır.

3- Toplanmış olan verilerin işletmenin kullanmakta olduğu veri tabanına entegrasyonu.

 

İşletmelerde veri tabanı kavramı ağırlıklı olarak muhasebe ve planlama amaçlı kullanılan yazılımlarda mevcuttur. Hali hazırda kullanmakta oldukları veri tabanlarına sahadan toplanan veriler küçük entegrasyon yazılımları sayesinde yeni alanlara yazılır.

4-Veri tabanında toplanan verilerin ofis ortamında analiz edilmesi için kullanılan özel tasarlamış arayüzler

Son aşamamızda analiz edecek personellerle yapılan toplantılar sonucunda belirlenen anlık izleme ve raporlamara uygun PC tabanlı özel yazılımlar hazırlayarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.